5/5

Kostel svaté Alžběty Uherské

Church of St. Elizabeth of Hungary

Unknown author
CZE Teplice/Šanov

Fetching images...
Bix published on 12/10/2019 6:47 p.m.:
Bix

Kostel byl postavený v letech 1864–1877 podle plánů Heinricha Ferstela z Vídně v novogotickém slohu. Délka výstavby byla způsobena tím, že stavba, kromě pozemku, byla financována z darů a výtěžků ze sbírek; navíc musela být v době Prusko-rakouské války pozastavena (v průběhu války v ní byli mj. ubytováni vojáci).

The church was built in 1864–1877 according to the plans of Heinrich Ferstel of Vienna in neo-Gothic style. The length of construction was due to the fact that the construction, apart from the land, was financed by donations and proceeds from the collections; moreover, it had to be suspended during the Prussian-Austrian War (during the war, it was inter alia housed soldiers).

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

380
oliver42 wrote on 12/10/2019 7:05 p.m. :
oliver42

perfektní !

perfect !

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...