5/5

Ulica Kościuszki

Kościuszki Street

© Miejski Konserwator Zabytków
POL near Poznań

Fetching images...
tomasz-hejna published on 12/08/2019 12:09 p.m.:
tomasz-hejna

Widok z okolic hotelu Poznań w kierunku browaru Huggerów. Na pierwszym planie budynek dawnego sądu wojskowego. Rok 1968.

View from the vicinity of the Poznań hotel towards the Hugger brewery. In the foreground, the building of the former military court. 1968.

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

309

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...