5/5

Ulica Andrzejewskiego

Andrzejewskiego Street

© Narodowe Archiwum Cyfrowe
POL near Poznań

Fetching images...
tomasz-hejna published on 12/08/2019 12:02 p.m.:
tomasz-hejna

Kolonia robotnicza (1925) na Górczynie, według projektu Jerzego Tuszowskiego (sporo zaprojektował w Poznaniu), była jedną z pierwszych realizacji tego typu po I wojnie światowej, mającą zaspokajać potrzeby mieszkaniowe miasta. Dwa wyższe budynki, zlokalizowane wzdłuż ulicy Głogowskiej zostały zrealizowane później, niestety nie wiem kiedy, ale pewnie niewiele później.

Wybrałem się tam dzisiaj i zrobiłem kilka porównań. Niektóre z budynków są ładnie odnowione, inne czekają na swoją kolej. Całość założenia robi dobre wrażenie, przestrzenie między budynkami są rozległe, ale mało estetyczne. Dla miłośników miasta koniecznie do odwiedzenia.

The workers' colony (1925) in Górczyn, designed by Jerzy Tuszowski (he designed a lot in Poznań), was one of the first implementations of this type after World War I to meet the city's housing needs. Two higher buildings, located along Głogowska Street, were completed later, unfortunately I do not know when, but probably not much later.

I went there today and made some comparisons. Some of the buildings are nicely renovated, others are waiting their turn. The whole foundation makes a good impression, the spaces between the buildings are extensive, but not very aesthetic. For city lovers a must visit.

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

103
Lena wrote on 12/09/2019 10:46 a.m. :
Lena

Are the little hills stones for the pavement?

Are the little hills stones for the pavement?

tomasz-hejna wrote on 12/09/2019 11:50 a.m. :
tomasz-hejna

@Lena, probably this is a substructure of the street, but i'm not sure

@Lena, probably this is a substructure of the street, but i'm not sure

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...