5/5

Ulica Półwiejska

Półwiejska street

© Muzeum Narodowe w Warszawie
POL near Poznań

Fetching images...
tomasz-hejna published on 10/12/2019 2:38 p.m.:
tomasz-hejna

Ulica Półwiejska w Poznaniu, nazywana również deptakiem – ulica znajdująca się w ścisłym centrum miasta, w obrębie osiedla samorządowego Stare Miasto.

Ulica Półwiejska stanowi jeden z najpopularniejszych traktów handlowych miasta. Znajduje się przy nim duża liczba sklepów oraz galeria handlowa Stary Browar, w 2005 roku uznana (przez organizację ICSC) za najlepsze centrum handlowe średniej wielkości na świecie. Ulica ta sąsiaduje z tworzącą się prestiżową dzielnicą biznesu z biurowcami klasy A, wśród których jest m.in. Andersia Tower. Prowadzi ona prawie do Starego Rynku. W pobliżu znajduje się też jeden z największych multipleksów w Poznaniu – Multikino 51 przy ul. Królowej Jadwigi oraz Multikino Stary Browar. Północne zakończenie traktu wieńczy pomnik Starego Marycha.

Od 1896 do 1970 roku kursowały Półwiejską tramwaje jadące z centrum na Wildę. Ciasnota, wynikająca z dwutorowej trasy biegnącej dość wąską ulicą, była przyczyną licznych wypadków z udziałem pieszych i tramwajów. Był to najbardziej niebezpieczny fragment sieci tramwajowej. Po jego likwidacji tramwaje z Wildy do Śródmieścia skierowano Ulicą Strzelecką oraz rozpoczęto przygotowania do realizacji, nigdy nieukończonego, projektu Trasy Piekary.

12 września 1931 robotnicy odnaleźli pod numerem 20 zwłoki gońca bankowego – Józefa Jankowiaka. Z czasem ustalono, że mordercą był Leon Hałas, a sprawa ta była bardzo głośna w mediach międzywojennych.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_P%C3%B3%C5%82wiejska_w_Poznaniu

Ulica Półwiejska in Poznań, also called the promenade - a street located in the very center of the city, within the Stare Miasto self-government housing estate.

Ulica Półwiejska is one of the city's most popular shopping routes. It has a large number of stores and the Stary Browar shopping mall, recognized in 2005 (by the ICSC organization) as the best medium-sized shopping center in the world. This street is adjacent to the emerging prestigious business district with A-class office buildings, including Andersia Tower. It leads almost to the Old Market Square. Nearby is also one of the largest multiplexes in Poznan - Multikino 51 at ul. Królowej Jadwigi and Multikino Stary Browar. The northern end of the route is crowned with a monument to Old Marych.

From 1896 to 1970, there were trams running from Półwiejska going from downtown to Wilda. The narrowness resulting from a two-track route running along a rather narrow street was the cause of numerous accidents involving pedestrians and trams. It was the most dangerous part of the tram network. After its liquidation, trams from Wilda to Śródmieście were directed along Strzelecka Street and preparations for the implementation of the never completed, Trasa Piekary project began.

On September 12, 1931, the workers found, at number 20, the corpse of a banking messenger - Józef Jankowiak. Over time, it was established that the murderer was Leon Hałas, and this case was very loud in the interwar media.

Source: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_P%C3%B3%C5%82wiejska_w_Poznaniu

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

156

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...