3/5

Pri sveti Marjeti 1951 in danes

Unknown author
SVN sv. Marjeta

Fetching images...
Parin published on 05/03/2019 10:40 a.m.:
Parin

Cerkvica svete Marjete (sv. Margete) se nahaja visoko na pobočju Stola severno od Breginja na nadmorski višini 973 metrov. Cerkvica stoji tik pod gozdno mejo na majhni ravnini ob veliki skali. Mimo nje pa vodi pešpot, ki so jo domačini nekoč uporabljali za dostop da pašnikov in senožeti na pobočju Stola, danes pa služi kot planinska pot za dostop na vrh Stola. Cerkvico so zgradili leta 1572, eno prvih omemb pa je mogoče zaslediti v popisu škofij okrog leta 1650, ki ga je naročil cesar Ferdinand tretji. V potresu leta 1976 je bila cerkev močno poškodovana, vendar so jo domačini z vestnim delom v letih okoli 1980 obnovil v takšno stanje v kakršnem se nahaja sedaj.

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...