5/5

Cherbourg 1944 - Normandy

Unknown author
FRA Cherbourg

Fetching images...
Hegemonus published on 01/20/2019 6:45 p.m.:
Hegemonus

Budynek LIBERTY CLUB zarządzany przez Amerykański Czerwony Krzyż. Na szczycie drzwi wejściowych, na rogu, widać znak Czerwonego Krzyża. Ten dom został otwarty 8 sierpnia 1944 roku, był zarezerwowany dla afroamerykańskich żołnierzy, w 1944 roku armia amerykańska prowadziła segregację. Budynek domu towarowego Ratti na ulicy Gambetta, zbudowany w 1929 r. Architekt z Cherbourga, René Levavasseur, odpowiedzialny również za Gare Maritime.

LIBERTY CLUB building managed by the American Red Cross. At the top of the front door, on the corner, you can see the sign of the Red Cross. This house was opened on August 8, 1944, it was reserved for African-American soldiers, in 1944 the US army was segregating. The building of the Ratti department store on Gambetta Street, built in 1929. Architect from Cherbourg, René Levavasseur, also responsible for Gare Maritime.

Tags

Show more

Visitors

65

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...