5/5

Ulica Św. Marcin/Kaponiera/Zwierzyniecka

Street Św. Marcin / Kaponiera / Zwierzyniecka

© NAC
POL near Poznań

Fetching images...
tomasz-hejna published on 10/31/2018 4:59 p.m.:
tomasz-hejna

Widok z wieży Ziemstwa Kredytowego (1910) w kierunku ronda Kaponiera. Widoczna zniszczona podczas II WŚ kamienica Hugona Rakowskiego (nr 19-20), mieszczącą kawiarnię Bristol oraz bank (ta z markizą). Zbudowano ją przed 1908 rokiem na parceli, gdzie w latach 90. XIX w. znajdowała się willa z ogrodem Augusta Neukranza. W tle zadrzewiona ulica Zwierzyniecka prowadząca do Starego Zoo.

Nazwa ronda Kaponiera pochodzi od znajdującej się pod nim nadal kaponiery kolejowej - samodzielnego obiektu fortyfikacyjnego wchodzący w skład Twierdzy Poznań. Została zbudowana w 1872 roku w celu osłaniania ogniem linii kolejowych prowadzących w kierunku Torunia i Stargardu. Położona pod drogą wylotową biegnącą od Bramy Berlińskiej w kierunku pierwszego dworca kolejowego przy ul. Gajowej.

Źródła:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rondo_Kaponiera
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kaponiera_Kolejowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemstwo_Kredytowe_w_Poznaniu
http://www.kobidz.pl/app/site.php5/getFile/372

View from the Tower of the Credit Land (1910) towards the Kaponiera roundabout. Visible, destroyed during World War II, the house of Hugo Rakowski (no. 19-20), housing the Bristol cafe and a bank (the one with the awning). It was built before 1908 on the plot, where in the 1890s there was a villa with the garden of Augustus Neukranz. In the background, a tree-lined Zwierzyniecka street leading to the Old Zoo.

The name of the Kaponiera roundabout comes from the railway caponier still under it - an independent fortification building that is part of the Poznań Fortress. It was built in 1872 to shield the railway lines leading to Toruń and Stargard. Located under the road running from the Berlińska Gate towards the first railway station at ul. Gajowa.

Sources:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rondo_Kaponiera
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kaponiera_Kolejowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemstwo_Kredytowe_w_Poznaniu
http://www.kobidz.pl/app/site.php5/getFile/372

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

130

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...