5/5

Ulica Chopina

Chopin street

© Miejski Konserwator Zabytków
POL near Poznań

Fetching images...
tomasz-hejna published on 07/12/2018 12:51 p.m.:
tomasz-hejna

Zniszczenia wojenne z 1945 roku. Obecnie budynek przedszkola, do którego uczęszczałem w latach 1983-85

Destruction of war in 1945. Currently, the kindergarten building, which I attended in 1983-85

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

180

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...