5/5

Ulica Biskupińska

Biskupińska Street

© Miejski Konserwator Zabytków
POL near Poznań

Fetching images...
tomasz-hejna published on 02/03/2018 3:44 p.m.:
tomasz-hejna

Dziś udajemy się na Strzeszyn. Obecnie jest to cześć Poznania (1940) i jedno z jego osiedli, którego ekspansja z pewnością jest trudna dla autochtonów i tych nowo napływowych, choćby ze względu na problemy komunikacyjne.

Na fotografii tzw. Strzeszyn Stary i ulica Biskupińska, którą wielu z nas przemierzało całymi latami drogę nad jezioro Strzeszyńskie, czy to rowerem, czy to na jego bagażniku. Jak widać, przez te blisko pół wieku niewiele się zmieniło, może z wyjątkiem zieleni.

Fotografia ze zbiorów Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Today we are going to Strzeszyn. At present, this is part of Poznań (1940) and one of its settlements, whose expansion is certainly difficult for the autochthons and these new arrivals, if only because of communication problems.

In the so-called photography Strzeszyn Stary and Biskupińska Street, which many of us traveled along the road to Strzeszyńskie Lake for many years, whether by bicycle or on its trunk. As you can see, for almost half a century, little has changed, except perhaps green.

Photograph from the collections of the Municipal Conservator.

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

130

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...