5/5

Most Dworcowy

Bridge Dworcowy

© Narodowe Archiwum Cyfrowe
POL near Poznań
© Archiwum Międzynarodowych Targów Poznańskich

Fetching images...
tomasz-hejna published on 01/31/2018 3:31 p.m.:
tomasz-hejna

Niedawno pomyślałem o tym, że niezłym wyzwaniem byłoby wdrapanie się na Iglicę targów poznańskich i wykonanie przedpo ze starym foto z 1928 roku. Aż tu nagle, na jednym z portali o tematyce architektury, pojawia się wzmianka o targach Budma ze zdjęciem właśnie z Iglicy na most Dworcowy, sądzę, że wykonane około 2010 roku. I zaczęło się. Pisanie wiadomości i telefony do miesięcznik Architektura Murator, następnie do właściciela zdjęcia (MTP) i wreszcie uzyskanie zgody na wykorzystanie zdjęcia w przedpo. I to wszystko w kilka godzin.

Jednak kiedy usiadłem do komputera, aby wyrównać ze sobą fotografie, zapaliła mi się lampka - skoro mam już kontakt do MTP, to przecież mogę sam wejść na Iglicę (ambicja silniejsza). Niestety nie jest to takie łatwe, jakby się mogło wydawać. Ale jest to wykonalne i na pewno to zrobimy, jest to już ustalone. Zastanawiam się tylko, czy czekać na wybudowanie wieżowców przy ulicy Towarowej i Nowego Rynku w miejscu PKS.

Bądź co bądź i tak to zdjęcie z 2010 roku jest ciekawe, bo nie ma na nim jeszcze hybrydy dworca z galerią handlową, a są za to stare zabudowania kolejowe, stuletnie magazyny przy ulicy Towarowej, między innymi dzięki którym to przedpo jest ciekawsze, tak myślę. Niestety jakość fotografii nie jest najlepsza, na dodatek wykonana była z innej wysokości, stąd różnica w linii horyzontu.

Zatem, kończąc, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. W tej chwili mamy to, co widzicie poniżej, a za jakiś czas wrócimy do tematu ze świeżym zdjęciem wykonanym już przeze mnie.

Podziękowania dla archiwum Międzynarodowych Targów Poznańskich za zgodę na publikację.
Stara fotografia pochodzi ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego

Recently, I thought that it would be quite a challenge to climb to the Spire of Poznań fairs and perform a pre-sale with an old photo from 1928. Suddenly, on one of the architectural portals, there is a mention of the Budma fair with a photo of the bridge from the spire to the Dworcowy Bridge, I think it was made around 2010. And it started. Writing messages and phone calls to the Architektura Murator monthly, then to the owner of the photo (MTP) and finally getting permission to use the photo in the foreground. And all in a few hours.

However, when I sat down to the computer, to align the photographs, the lamp lit up for me - since I already have contact with MTP, I can enter the spire alone (stronger ambition). Unfortunately, it is not as easy as it may seem. But it is feasible and we will certainly do it, it is already established. I am just wondering whether to wait for the construction of high-rise buildings at Towarowa and Nowy Rynek streets in the bus station.

Be that as it is, this picture from 2010 is interesting, because there is not yet a hybrid of the station with a shopping mall, and there are old railway buildings, hundred-year warehouses at Towarowa Street, among others thanks to which this przedpo is more interesting, I think . Unfortunately, the quality of photography is not the best, in addition it was made of a different height, hence the difference in the horizon line.

Therefore, ending, there is no evil, which would not work out. At the moment we have what you see below, and in some time we will come back to the subject with a fresh photo already made by me.

Thanks to the archives of the Poznań International Fair for consent to the publication.
The old photograph comes from the National Digital Archives collection

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

179
Lena wrote on 01/31/2018 10:40 p.m. (edited on 04/15/2019 3:54 p.m.) :
Lena

I'm very much looking forward to your own shot! So much change!

I'm very much looking forward to your own shot! So much change!

tomasz-hejna wrote on 02/01/2018 10:20 a.m. (edited on 04/15/2019 3:54 p.m.) :
tomasz-hejna

@Lena, Poznań is changing each day. not necessarily in good direction (e.g.Kaponiera, new central railway station) but progress is visible.
In next shot to this compilation yo will see brand new view :)
In the meantime i recommend 3D view in google maps :) https://www.google.pl/maps/@52.404182,16.9065497,165a,35y,98.25h,62.99t/data=!3m1!1e3

@Lena, Poznań is changing each day. not necessarily in good direction (e.g.Kaponiera, new central railway station) but progress is visible.
In next shot to this compilation yo will see brand new view :)
In the meantime i recommend 3D view in google maps :) https://www.google.pl/maps/@52.404182,16.9065497,165a,35y,98.25h,62.99t/data=!3m1!1e3

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...