4/5

Szpital Diakonisek, Libelta/Kościuszki

Diakonisek Hospital, Libelta / Kościuszki

© fotopolska.eu
POL near Poznań

Fetching images...
tomasz-hejna published on 12/16/2017 3:16 p.m.:
tomasz-hejna

Szpital Sióstr Diakonisek powstał w 1876 roku z inicjatywy wspaniałej, aczkolwiek zapomnianej Johanny Bade. Znajdował się przy skrzyżowaniu ówczesnych ulic Wallstrasse i Königsstrasse, czyli dzisiejszych Libelta i Kościuszki. Był jej kolejnym, po szpitalu na Zagórzu dziełem życia, ale nie ostatnim. Jej ostatnią inicjatywą było zbudowanie szpitala klinicznego, który trwa po dziś dzień przy ulicy Przybyszewskiego.

The Diakonisek Sisters Hospital was established in 1876 on the initiative of the great but forgotten Johanna Bade. It was at the intersection of the then streets Wallstrasse and Königsstrasse, today's Libelta and Kosciuszko. He was her next, after the hospital in Zagórz, the work of life, but not the last. Her last initiative was to build a clinical hospital that continues to this day at Przybyszewskiego Street.

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

176

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...