5/5

Ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego

© Arch. Fot. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Szczecinie
POL near Szczecin
© Jerzy Bujnowski

Fetching images...
astorath published on 10/01/2017 7:54 p.m.:
astorath

1877-1945 - Friedrich-Karl-Straße, 1945-1947 Aleja Pomorska, 1947-1991 Ulica Mariana Buczka, 1991- Ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...